Spektometri i asirbimit atomike është projektuar për përdorim me teknikat e thithjes së flakës, emetimit të flakës dhe thithjes atomike të merkurit/hidridit. Një sistem djegës me efikasitet të lartë ofron si një spoiler rrjedhës ashtu edhe një rruazë goditjeje për performancë optimale me të gjitha llojet e mostrave. Kontrollet e integruara të gazit me kyçje sigurie, ndezje automatike me butona dhe kalimi automatik në flakët e oksidit të azotit-acetileni thjeshtojnë funksionimin duke siguruar sigurinë e operatorit. Një panel kontrolli i integruar me ekran alfanumerik me dy rreshta, tastierë numerike dhe çelësa funksioni përdoret për të hyrë në programimin gjithëpërfshirës, i cili është i lidhur fort me mikroprocesorin e integruar.