Matje të komponentëve mjedisor dhe hartim të raporte të Monitorimit

Me laborator të Akredituar sipas standartit S SH ISO/IEC 17025:2017 dhe paisur me ...

Asistencë për plotesimin e kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë

Ngritja e strukturës dhe sistemit të monitorimit të sigurisë në punë.

Asistencë për hartim të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Asistencë për hartim të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Rreth Eko Studio

Eko-Studio-Projekt është krijuar në vitin 2010 me objekt ofrimin e shërbimit të konsulencës, asistences si dhe te suportit të specializuar në fushen e mjedisit .

Paisur me Liçencë Profesionale lll.2.A (1 + 2), ofron asistence ne paisje me leje dhe licensa te ndryshme si dhe asistence per prëmbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga keto leje dhe licensa. 

Me laborator te Akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit, kryen monitorim te komponenteve mjedisor ne uje, ne materiale te ngurete, ne ajer dhe ne mikroklime.

Since our meetings take place in your home or office, we’ll work with you to help visualize a design solution that aligns with your taste, space, and budget, Also
our team will guide you.

Me shume...
+3556xxxxxxxx
ekostudio

Eko Studio Instrumenta

Spektromeer me asorbim atmik

Spektromeer me asorbim atmik

Spektometri i asirbimit atomike është projektuar për përdorim me teknikat e thithjes së flakës, emetimit të flakës dhe thithjes atomike…

Gazkromatograf

Gazkromatograf

Gazkromatograf kryen analiza me nje spekter te gjere dhe eshte i gjithanshëm dhe i thjeshtë për t’u përdorur është i…

Kromatografia Jonike

Kromatografia Jonike

Kromatografia jonike (ose kromatografia e shkëmbimit të joneve) është një proces kromatografie që ndan jonet dhe molekulat polare bazuar në…

Sistemi IEQ portabël me multi-matje dhe multi-point.

Sistemi IEQ portabël me multi-matje dhe multi-point.

Sistemi i lëvizshëm modular i perbere nga dataloggeri M-log për matjen e njëkohshme të: Sasitë termo-hidrometrike: temperatura e ajrit, temperatura…

Spektrofotometri UV-VS-Visible

Spektrofotometri UV-VS-Visible

Spektrofotometri përdor një grup fotodiodesh për përvetësimin e shpejtë, besueshmërinë e jashtëzakonshme dhe përsëritjen praktikisht absolute të gjatësisë së valës.…

Projekte te realizuara

    Publikime te fundit