Sistemi i lëvizshëm modular i perbere nga dataloggeri M-log për matjen e njëkohshme të:

  • Sasitë termo-hidrometrike: temperatura e ajrit, temperatura rrezatuese dhe lagështia relative
  • Ventilimi: matja e shpejtësisë së ajrit dhe llogaritja e rrjedhave të ajrit dhe ndryshimi i ajrit
  • Llogaritja lokale e indeksit TO (Temperatura Operative)% e pakënaqur nga temperatura e dyshemesë, flukset e ajrit dhe asimetria rrezatuese
  • Llogaritja në PC (pas përpunimit) e indekseve të komoditetit termik PMV-PPD
  • Cilësia e ajrit (CO, CO2, VOC)
  • Ndriçim