Gazkromatograf kryen analiza me nje spekter te gjere dhe eshte i gjithanshëm dhe i thjeshtë për t’u përdorur është i përbërë nga një sistem fleksibël dhe i fortë të krijuar për të lejuar instalimin e kolonave të mbledhura dhe kapilare dhe akomodon deri në katër injeksione dhe katër detektorë. Saktësia dhe saktësia e pashembullt kromatografike janë të garantuara nga kontrolli dixhital i presionit (dpc), duke siguruar përsëritje të jashtëzakonshme të kohës së mbajtjes, të paparë për të gjitha matjet e gc. DANI GC1000 ka një gamë të plotë detektorësh për aplikacione të ndryshme:

  • FID – Detektori i Jonizimit të Flakës
  • ECD – Detektor i Kaptimit të Elektroneve
  • NPD – Detektor i Fosforit të Azotit
  • TCD e mikro TCD – Detektor i përçueshmërisë termike
  • PID – Detektor Fotosionizimi
  • FPD – Detektor fotometrik me flakë