Spektromeer me asorbim atmik

Spektometri i asirbimit atomike është projektuar për përdorim me teknikat e thithjes së flakës, emetimit të flakës dhe thithjes atomike…

Gazkromatograf

Gazkromatograf kryen analiza me nje spekter te gjere dhe eshte i gjithanshëm dhe i thjeshtë për t’u përdorur është i…

Kromatografia Jonike

Kromatografia jonike (ose kromatografia e shkëmbimit të joneve) është një proces kromatografie që ndan jonet dhe molekulat polare bazuar në…

Sistemi IEQ portabël me multi-matje dhe multi-point.

Sistemi i lëvizshëm modular i perbere nga dataloggeri M-log për matjen e njëkohshme të: Sasitë termo-hidrometrike: temperatura e ajrit, temperatura…

Spektrofotometri UV-VS-Visible

Spektrofotometri përdor një grup fotodiodesh për përvetësimin e shpejtë, besueshmërinë e jashtëzakonshme dhe përsëritjen praktikisht absolute të gjatësisë së valës.…